Preinscripció

Oferta centre:

Educació Infantil

Educació Primària 

Educació secundària obligatòria (ESO)


Termini: 11 al 21 de març 

Horari secretaria de 09.15 a12.00


Informació: Web Departament Educació

Preinscripció: calendari


Termini per presentar la sol·licitud: de l’11 al 21 de març de 2014 (la sol·licitud es pot enviar per Internet fins a les 24 h del dia 20 de març de 2014)

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 d’abril de 2014

Termini per presentar reclamacions: 2, 3 i 4 d’abril de 2014

Sorteig del número de desempat: 2 d’abril de 2014

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 10 d’abril de 2014

Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, la llista d’espera: 15 de maig de 2014


Documentacióa) Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc l’original i una fotocòpia dels documents següents:

Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
Document nacional d’identitat de la persona sol·licitant (en el cas de les persones estrangeres, la targeta de residència amb el NIE).
Document nacional d’identitat de l’alumne o alumna si té mes de 14 anys (o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys).
Targeta sanitària individual (TSI ), si se’n té.

b) Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

Informació sobre aquests documents a Criteris de prioritatMatricula: calendari

Alumnes preinscrits amb plaça assignada al segon cicle d’educació infantil, l’educació primària i el primer curs d’ESO: del 10 al 13 de juny de 2014.

Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon, tercer i quart curs d'ESO: del 23 al 27 de juny de 2014.

Alumnes d’ESO que han participat en el procés de preinscripció, tenen plaça assignada i estan pendents dels resultats de l’avaluació de setembre: del 23 al 27 de juny de 2014 han de confirmar al centre assignat la seva voluntat de mantenir la plaça mentre esperen els resultats de l’avaluació de setembre.

Alumnes que reuneixen els requisits acadèmics per matricular-se al setembre: del 8 al 12 de setembre de 2014.

Documentació


A més de la documentació presentada juntament amb la sollicitud de preinscripció, per formalitzar la matrícula cal presentar:
  1. Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen o nena no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  2. Si és el cas, el DNI renovat amb la adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada